Kakaobönan är en av de största och viktigaste handelsvarorna på världsmarknaden. 2004-05 uppgick världsproduktionen till 3,3 miljoner ton kakao. Västafrika är den allra största producenten med en avkastning på 2,3 miljoner ton, följt av Asien med 471 000 ton och Central- och Sydamerika med 281 000 ton. Den största enskilda kakaoproducenten är Elfenbenskusten, följt av Ghana och Indonesien.

1960 stod västafrika för 74 % av världsproduktionen av kakao, 1990 hade andelen sjunkit till 54 % och 2002 hade den stigit igen till nästan 70 %. Produktionen har också ökat i Latinamerika och i vissa asiatiska länder.

Amsterdam, Holland, är den hamn som tar emot den största delen kakao i världen, ca 20 % av världsproduktionen eller ca 600 000 ton årligen. Största delen av förädlingen av kakao sker i västeuropa, ca 37 %. Malning och andra processer görs huvudsakligen i Tyskland och Holland. De största återförsäljarna av choklad är Mars, Nestlé, Hershey, Cadbury och Ferrero.

Världsmarknaden för chokladprodukter omsatte 73,2 miljarder dollar 2001, en ökning med 21 % sedan 1996. Den europeiska marknaden är störst och svarar för 42 % av all försäljning.

För mycket mer siffror och statistik rekommenderas ett besök på International Cocoa Organizations hemsida.

 

Världsproduktion av kakao 2010/2011 fördelad på de största producent-länderna (1 000 ton)

Afrika  3 224  74,8 % 
Kamerun  229  
Elfenbenskusten  1 511  
Ghana  1 025  
Nigeria 240  
Övriga 220  
     
Amerika 561 13,0 %
Brasilien 200  
Ecuador 161  
Övriga 201  
     
Asien och Oceanien 526 12,2 %
Indonesien 440  
Papua Nya Guinea 48  
Övriga 39  
     
Totalt 4 311 100 %

 

Chokladkonsumtion i kilo per person 2012 (Euromonitor International/Barry Callebaut internal)

Storbritannien  11,0
Irland  9,6
Schweiz   9,5
Österrike  7,5
Tyskland 7,5
Norge 6,9
Danmark 6,7
Sverige 5,6
Finland 5,5
Belgien 5,3
Nederländerna 5,2
Ryssland 5,0
Australien 4,8
Polen 4,7
USA 4,6
Nya Zeeland 4,3
Frankrike 4,2
Tjeckien 3,9
Kanada 3,5
Chile 2,8
Italien 2,7
Spanien 2,1
Turkiet 1,6
Brasilien 1,5
Portugal 1,5
Japan 1,0
Mexiko 0,7
Kina 0,1

Sagt om choklad

"Choklad får annars normala människor att smälta ner i underliga extatiska tillstånd."
John West

Samarbete