Artiklar

Dagens Nyheter publicerade en artikel 2012-08-30 där en svensk studie visar att en bit choklad om dagen kan minska risken för stroke.

"Den som äter ungefär 60 gram, eller drygt en halv chokladkaka per vecka, har nästan 20 procents lägre risk att få en stroke jämfört med personer som helt avstår från choklad, säger Susanna Larsson, som är forskare och nutritionsepidemiolog vid Karolinska institutet."

Tidigare forskning har redan påvisat nyttan av att en liten mängd mörk choklad är bra för hjärtat och kan även skydda mot stroke för kvinnor. Men denna studie över 37 000 män visar för första gången att det spelar ingen roll om chokladen är ljus eller mörk, män skyddas mot stroke jämfört med att inte äta choklad alls.

Studien omfattade mer än 37 000 män i åldrarna 49-75 år och pågick under en tioårsperiod. Nästan 2 000 av deltagarna hade fått en stroke och det visade sig vara vanligare bland dem som inte åt choklad. "Vi har inga belägg för att det lönar sig att äta mer choklad än så [ungefär en halv chokladkaka i veckan]. Då kanske man går upp i vikt istället, och det ökar risken för sjukdorm. Det spelar troligen ingen roll om man äter lite varje dag eller vid ett enda tillfälle, säger Susanna Larsson."

Larsson vill dock inte gå så långt som att rekommendera en daglig dos choklad. "Men det känns bra att redan nu kunna motbevisa dem som tror att choklad är onyttigt, säger hon."

Artikeln i dess helhet hittar du här.

Sagt om choklad

"De flesta kakor med chokladbitar i har inte tillräckligt med chokladbitar."
Judith Olney

Samarbete