Tweets från olika håll i chokladvärlden.

Divine Chocolate

@CP_EW Hi Chiswick Park, we have some free chocolate samples we think you might be interested in. Please DM us!

by Divine Chocolate

Valrhona

RT @dessertbuzz: At presentation about Peru cacao cooperative that produces grand cacao blanco used for @Valrhona's Illanka 63% Explaining…

by Valrhona

Willie HarcourtCooze

Crazy day as I drove to Leeds and back taking the Sollich to the Temperer doctor Jamie at JJA PACK touchdown & installation in progress!

by Willie HarcourtCooze

Sagt om choklad

"Erfarenheten har visat, att väl tillredd choklad är ett både angenämnt och helsosamt födoämne, lika lättsmält som födande. Få ämnen finnas, som i liknande volym innehålla så många närande beståndsdelar; hvilket gör, att det också smältes nästan helt och hållet. Det är särdeles lämpligt för personer, som utsätta sig för vakor och stora själsansträngningar, och om proportionen vid tillagningen någorlunda rättas efter krafterna, så fördrages det af de svagaste magar; det är särdeles användbart vid kroniska sjukdomar och är så att säga sista tillflykten vid magåkommor, som omöjliggöra förtärandet af andra födoämnen."
C E Hagdahl, Kokkonsten, 1879

Samarbete