Sagt om choklad

"Choklad allena är tillräcklig näring för en person i vilken ålder som helst."
Fader Labat (1720)

Samarbete