Choklad kan innehålla palmolja som kommer från skövlade regnskogar

Palmolja är en vegetabilisk olja som utvinns ur palmträdets frukt. Problemet är att palmolja ofta produceras på ett sätt som bidrar till skogsskövling och utrotning av känsliga djurarter.

Palmoljesektorn är den enskilt största orsaken till att regnskog skövlas i Indonesien och Greenpeace har nu bevis på att Wilmar Internationals palmolja kommer från verksamhet som omfattar illegal skövling, bränder på torvmark och omfattande skövling av tigrars livsmiljö.

Wilmar International, världens största aktör inom palmoljesektorn, säljer bland annat till företag som tillverkar populära snacks och hygienartiklar. Dessa inkluderar Colgate Palmolive, den finska biobränslejätten Neste Oil, Procter & Gamble och Mondelez International, som äger norska Freia och Marabou i Sverige.

Chokladtillverkare kan påverka genom att stödja RSPO-verifierad palmoljeproduktion via GreenPalm-certifikat.

RSPO, Roundtable on Sustainable Palm Oil, är ett globalt initiativ som främjar hållbar palmolja. GreenPalm-certifikat innebär att för varje ton palmolja som används i produktionen betalar producenten en frivillig avgift till en palmoljeproducent som verkar inom RSPO:s strikta riktlinjer för socialt ansvar och miljöansvar.

Sagt om choklad

"Tänka fritt är stort, men tänka choklad är än större."
Okänd

Samarbete